மகா கும்பாபிசேகம் 2024 கருட தரிசனம்
மகா கும்பாபிசேகம் 2024  கருட தரிசனம் 

 

வண்ணை ஸ்ரீவெங்கடேச வரதராஐப் பெருமாள் தேவஸ்தானத்தை
பரிபாலனஞ் செய்த அறங்காவலர் பட்டியல்


கி.பி 1835 முதல் 1939ஆம் ஆண்டுவரை

 

திரு.தி.ரெங்கசாமிச்செட்டியார்
திரு.நா.சவுரிச்செட்டியார்
திரு.கு.சிவனாண்டிச்செட்டியார்
திரு.க.வெங்கடாசலம்செட்டியார்
திரு.ந.வீரபத்திரச்செட்டியார்
திரு.வ.தருமுச்செட்டியார்
திரு.தி.கோபாலன்செட்டியார்
திரு.வ.சஞ்சீவிச்செட்டியார்
திரு.ச.சின்னண்ணாச்செட்டியார்
திரு.ச.கோபாலுச்செட்டியார்
திரு.கோ.கதிராமச்செட்டியார்
திரு.ஆ.சின்னையாச்செட்டியார்
திரு.கோ.பொன்னையாச்செட்டியார்
திரு.சி.பொன்னையாச்செட்டியார்
திரு.சி.இராமசாமிச்செட்டியார்
திரு.சு.ஆறுமுகம் செட்டியார்
திரு.தி.சின்னத்தம்பிச்செட்டியார்
திரு.வ.சின்னையாச்செட்டியார்
திரு.ச.சுப்பிரமணியம் செட்டியார்
திரு.கோ.அய்யன்னாச்செட்டியார்
திரு.பொ.சின்னண்ணாச்செட்டியார்
திரு.வீ.செல்லப்பாச்செட்டியார்
திரு.சி.கந்தையாச்செட்டியார்
திரு.க.துரையப்பாச்செட்டியார்
திரு.வீ.வைத்திலிங்கம்செட்டியார்
திரு.க.குப்புசாமிச்செட்டியார்  
திரு.அ.பொன்னையாச்செட்டியார்

 

கி.பி 1940 - 2006 வரை

 

1940 ம் ஆண்டு திரு.கோ.அய்யன்னாச்செட்டியார்
1941 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1942 ம் ஆண்டு திரு.ந.வீ.வைத்திலிங்கம் செட்டியார்
1943 ம் ஆண்டு திரு.தீ.அ.துரையப்பாச் செட்டியார்
1944 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1945 ம் ஆண்டு திரு.சீ.நாராயணசாமி
1946 ம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செல்லையா
1947 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1948 ம் ஆண்டு திரு.தீ.அ.துரையப்பாச் செட்டியார்
1949 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1950 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1951 ம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செல்லையா
1952 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1953 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1954 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1955 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1956 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1957 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1958 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1959 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1960 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1961 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1962 ம் ஆண்டு திரு.தி.வரதராஜன்
1963 ம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செல்லையா
1964 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1965 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1966 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1967 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செல்லையா
1968 ம் ஆண்டு திரு.நா.இராசநாயகம்
1969 ம் ஆண்டு திரு.க.குமாரசாமி
1970 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1971 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1972 ம் ஆண்டு திரு.கோ.கிருஷ்ணசாமி
1973 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1974 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1975 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1976 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1977 ம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1978 ம் ஆண்டு திரு.கோ.கிருஷ்ணசாமி
1979 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1980 ம் ஆண்டு திரு.க.குமாரசாமி
1981 ம் ஆண்டு திரு.க.குமாரசாமி
1982 ம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1983 ம் ஆண்டு திரு.சி.பொ.செ.வாசுதேவன்
1984 ம் ஆண்டு திரு.து.சீனிவாசகம்
1985 ம் ஆண்டு திரு.க.பழனிச்சாமி
1986 ம் ஆண்டு திரு.ந.செல்லப்பா
1987 ம் ஆண்டு திரு.செ.சுந்தரலிங்கம்
1988 ம் ஆண்டு திரு.மு.சுவாமிநாதன்
1989 ம் ஆண்டு திரு.கோ.கிருஷ்ணசாமி
1990 ம் ஆண்டு திரு.ந.செல்லப்பா
1991 ம் ஆண்டு திரு.வை.கி.வேதாசலம்
1992 ம் ஆண்டு திரு.செ.சுந்தரலிங்கம்

 

 

1993 ஆம் ஆண்டு முதல் தேவஸ்தான ஆதீன மகாசபை
தேவஸ்தானப் பொறுப்பை ஏற்றுப் பரிபாலிக்கின்றது.

 

 

1993 ஆம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1994 ஆம் ஆண்டு திரு.செ. இரெத்தினகோபால்
1995 ஆம் ஆண்டு திரு.கோ.கிருஷ்ணசாமி
1996 ஆம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1997 ஆம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1998 ஆம் ஆண்டு திரு.வெ.நா.செ.நாராயணசாமி
1999 ஆம் ஆண்டு திரு.செ.இரெத்தினகோபால்
2000 ஆம் ஆண்டு திரு.மு.சிவலோகநாதன்
2001 ஆம் ஆண்டு திரு.மு.சிவலோகநாதன்
2002 ஆம் ஆண்டு திரு.இரா. லோகநாதன்
2003 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2004 ஆம் ஆண்டு திரு.இரா.லோகநாதன்
2005 ஆம் ஆண்டு திரு.இரா.லோகநாதன்
2006 ஆம் ஆண்டு திரு.இரா.லோகநாதன்
2007 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2008 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2009 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2010 ஆம் ஆண்டு திரு. இ பட்டாபிராம்
2011 ஆம் ஆண்டு திரு. வீ. எஸ். கிருஸ்ணமூர்த்தி
2012 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2013 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2014 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2015 ஆம் ஆண்டு திரு.நா.ஸ்ரீரஞ்சன்
2016 ஆம் ஆண்டு திரு. நா.ரமணீசன்
2017 ஆம் ஆண்டு திரு. ஸ்ரீ பாலமுரளி*
* 2016ஆம் ஆண்டில் மகாசபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தேர்தல் முறைக்கு எதிராக 4 அங்கத்தவர்களால் தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு இன்று வரை முடிவின்றித் தொடர்வதால்

தொடர்ந்து வந்த ஆண்டுகளில் புதிய நிர்வாக உத்தியோகத்தர் தெரிவு நடைபெறவில்லை

 

25-12-2020ல்  நள்ளிரவில் ஆலய திறப்பினை கைப்பற்றிய  மகாசபையின் ஒரு தரப்பினர் தற்போது ஆலயத்தை நிர்வகித்து வருகின்றனர். 

ஆலய நிர்வாக சபை தொடர்பான விபரங்கள் கிடைக்கவில்லை.