எங்கள் ஆலயம் ஆலய மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது .. 
 
ஒளிப்படங்கள்  2013   Video
ஸ்ரீரெங்கன் பத்து
மஹோற்சவ  வைபவங்கள் மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம்

ஜெய வருட உற்ஸவங்கள் (2014-15)

ஒளிப்படங்கள் 2012 இராஜ கோபுரம்
 திருப்பாவை
மகாபாரதச் சொற்பொழிவு
விரதங்கள் / பூஜை நேரங்கள்
தகவல் பலகை