மஹோற்சவ நிகழ்வுகள் 2016

ஆஞ்ஞநேயர் பொங்கல்
ஐந்தாம் புரட்டாதி சனி
திருவூஞ்சல் பூந்தொட்டி உற்ஸவம்
காசி யாத்திரை – நிச்சயதார்த்தம் – திருக்கல்யாண உற்ஸவம்
மானம்பூ உற்சவம்
தீர்த்தோற்ஷவம், திருவோணதீப பூஜை, கொடியிறக்கம்-சந்திரப்பிறைச் சேவை.
சித்திரத் தேர் உற்ஸவம், மாலை கருடச் சேவை
எட்டாம் திருவிழா – அஸ்வாரூடச் சேவை
ஏழாம் திருவிழா – வெண்ணைத்தாழி சப்பரச் சேவை
ஆறாம் திருவிழா – கஜேந்திரச் சேவை
ஐந்தாம் திருவிழா – பூந்தண்டிகை
நான்காம் திருவிழா – மாலை அனுமச் சேவை
மூன்றாம் திருவிழா – காலை மாலை கருடச் சேவை
இரண்டாம் திருவிழா- சேஷசயனச் சேவை
கொடியேற்றம் சூரியப்பரிதிச் சேவை மாலை அன்னச் சேவை
யோக நாராயணர் உற்ஸவம்

 

X