நிழற்படங்கள்

 • மஹோற்சவ நிகழ்வுகள் 2013
 • மஹோற்சவ நிகழ்வுகள் 2014
 • இராஜ கோபுரம்
 • ஸ்ரீ துர்முகி ஆண்டு மஹோற்சவம் 2016
 • கொடியேற்றம் சூரியப்பரிதிச் சேவை மாலை அன்னச் சேவை
 • இரண்டாம் திருவிழா- சேஷசயனச் சேவை
 • மூன்றாம் திருவிழா – காலை மாலை கருடச் சேவை
 • நான்காம் திருவிழா – மாலை அனுமச் சேவை
 • ஐந்தாம் திருவிழா – பூந்தண்டிகை
 • ஆறாம் திருவிழா – கஜேந்திரச் சேவை
 • ஏழாம் திருவிழா – வெண்ணைத்தாழி சப்பரச் சேவை
 • எட்டாம் திருவிழா – அஸ்வாரூடச் சேவை
 • சித்திரத் தேர் உற்ஸவம், மாலை கருடச் சேவை
 • தீர்த்தோற்ஷவம், திருவோணதீப பூஜை, கொடியிறக்கம்-சந்திரப்பிறைச் சேவை.
 • காசி யாத்திரை – நிச்சயதார்த்தம் – திருக்கல்யாண உற்ஸவம்
 • திருவூஞ்சல் பூந்தொட்டி உற்ஸவம்
 • யோக நாராயணர் உற்ஸவம்
 • ஆஞ்ஞநேயர் அபிஷேகம் பொங்கல் உற்ஸவம்
X